Loge De Vier Jaargetijden heet U van harte welkom op haar website

Wat is Vrijmetselarij? Een beknopte introductie.

De vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling.

Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende man een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zich te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt.

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.

Wat betekent de Vrijmetselarij voor ons?

Wij zijn lid van een vereniging van vrijdenkende mannen, waar wij in een veilige omgeving aan onszelf kunnen werken om beter mens te worden. Wij richten ons op hetgeen ons verbindt en niet op wat ons scheidt. Ieder mens is uniek en daarmee een interessante gesprekspartner, waar wij met respect mee omgaan. Door open te staan voor de denkbeelden, belevingen en levenservaring van anderen worden wij zelf geïnspireerd en dragen wij bij aan de inspiratie van anderen. Hierdoor wordt ons gezichtsveld breder en onze eigen denkbeelden en doelen duidelijker. Symbolen en rituelen geven ons houvast om grote thema’s die niet makkelijk in woorden uit te drukken te zijn, te bespreken en te vieren. Hierbij kunnen wij putten uit een zeer lange en rijke traditie en historie. Dit alles maakt dat wij op een inspirerende en veilige wijze kunnen blijven bouwen op een manier die bij ons past.

Loge De Vier Jaargetijden

De identiteit van onze loge wordt gevormd door een drietal motto’s:

  • Het in samenhang integer zoeken naar maçonnieke waarden, de eenheid in de verscheidenheid en datgene wat verenigt
  • “Durf te weten” hetgeen vraagt om goede en slechte dingen te willen herkennen en durven erkennen, naar buiten treden als eigentijdse Vrijmetselaars
  • Het gebruik van elementaire en primaire kleuren, vormen en gebruiken is leidraad.

Wij zijn de jongste en kleinste Loge in Eindhoven wat alle leden volop ruimte biedt zich te ontplooien; bijvoorbeeld doordat er snel de mogelijkheid bestaat om functies te vervullen.

Doordat wij zo klein zijn kunnen wij nieuwe leden veel persoonlijke aandacht geven en optimaal begeleiden. Het risico om ‘op te gaan in de massa’ is zeer klein.

Waar de meeste Loges in Nederland een wekelijkse loge-avond hebben, komen wij elke veertien dagen bij elkaar. Dit is minder belastend voor met name leden die een druk bestaan leiden, bijvoorbeeld een drukke baan en/of jong gezin hebben.
Wat doen wij zoal op de dinsdagavond?

Wat kan de Vrijmetselarij U bieden?

Naar analogie van de Ordewebsite onze invulling.

Wij raden U zeker aan ook de Nederlandse website te bezoeken: https://www.vrijmetselarij.nl/

Waar wij op onze website meer specifieke informatie over onze Loge De Vier Jaargetijden hebben willen geven vindt U op de Nederlandse website veel nuttige en interessante informatie, zoals de geschiedenis van de Vrijmetselarij, onze beginselverklaring, onze werkwijze en veel gestelde vragen.

Vrijmetselarij in Eindhoven

In Eindhoven zijn vier Loges actief. Het belangrijkste verschil tussen deze Loges is de avond waarop de leden bij elkaar komen.

Loge ‘Licht en Vrijheid’: Vrijdagavond

Loge ‘Rosa Alba’: Maandagavond

Loge ‘Het Derde Licht’: Donderdagavond

Loge ‘De Vier Jaargetijden’: Twee wekelijks op Dinsdagavond

Wij zijn trots op ons Logegebouw dat een aantal jaren geleden ingrijpend is verbouwd.

Wilt U kennis maken met de Vrijmetselarij in Eindhoven?

Om U kennis te laten maken met onze werkwijze worden door de afzonderlijke Eindhovense Loges regelmatig ‘Avonden voor Belangstellenden’ georganiseerd.

Ook wordt er jaarlijks, meestal in september, ‘De Dag van de Vrijmetselarij’ gehouden. Aan deze landelijke activiteit nemen ook de Eindhovense Loges deel.

Bij deze gelegenheden kunt U een kijkje komen nemen in het Logegebouw, kennis maken met Vrijmetselaren, uitleg krijgen en uw eventuele vragen stellen.

Voor nadere informatie kunt U zich tot onze secretaris wenden. Zie hieronder voor zijn contactgegevens.

Het adres van ons Logegebouw is Potgieterstraat 41 te Eindhoven.

Loge De Vier Jaargetijden

De identiteit van onze loge wordt gevormd door een drietal motto’s:

  • Het in samenhang integer zoeken naar maçonnieke waarden, de eenheid in de verscheidenheid en datgene wat verenigt
  • “Durf te weten” hetgeen vraagt om goede en slechte dingen te willen herkennen en durven erkennen, naar buiten treden als eigentijdse Vrijmetselaars
  • Het gebruik van elementaire en primaire kleuren, vormen en gebruiken is leidraad.

Wij zijn de jongste en kleinste Loge in Eindhoven wat alle leden volop ruimte biedt zich te ontplooien; bijvoorbeeld doordat er snel de mogelijkheid bestaat om functies te vervullen.

Doordat wij zo klein zijn kunnen wij nieuwe leden veel persoonlijke aandacht geven en optimaal begeleiden.

Het risico om ‘op te gaan in de massa’ is zeer klein.

Waar de meeste Loges in Nederland een wekelijkse loge-avond hebben, komen wij elke veertien dagen bij elkaar. Dit is minder belastend voor met name leden die een druk bestaan leiden, bijvoorbeeld een drukke baan en/of jong gezin hebben.

Wat doen wij zoal op de dinsdagavond?

Wij houden Comparitie avonden waarbij een van de leden of een gastspreker een voordracht houdt waarna hierover op een bijzondere wijze wordt gesproken. Wij proberen niet ons gelijk te halen maar ‘bouwen mee’ door onze mening op een respectvolle wijze naast die van de ander te leggen. Wij noemen dit compareren.

Daarnaast houden wij Open Loges waarin wij diverse Ritualen opvoeren.

Ook zijn wij een vereniging en hebben derhalve twee maal per jaar een Ledenvergadering.

Natuurlijk is er ook volop ruimte om met de andere leden van gedachten te wisselen in het bargedeelte van ons logegebouw. Zo wordt er bij een Comparitie avond na afloop – in wat wij de zevende graad noemen – onder het genot van een drankje nagepraat.

Vast onderdeel van een Open Loge is de gezamenlijke maaltijd.

En verder hebben wij één a twee maal per jaar een bijeenkomst inclusief diner met onze partners, om elkaar beter te leren kennen.

Interesse?

Indien U geïnteresseerd bent kunt U zich ook direct aanmelden bij onze secretaris:

De aanname procedure bestaat uit een aantal gesprekken met leden van onze Loge. U zult ook worden verzocht een aanmeldingsformulier in te vullen.

Het is voor zowel U als voor ons van groot belang van tevoren zo goed mogelijk vast te stellen of de Vrijmetselarij iets voor U is, en of U zich thuis zult voelen in onze Loge.

Neem vrijblijvend contact met ons op: