Als gevolg van de Coronacrisis is voorjaar 2020 door ons hoofdbestuur besloten de samenkomsten te stoppen. Uiteraard heeft onze Loge daar gevolg aan gegeven.
Om toch contact te kunnen houden met de leden zijn een aantal videobijeenkomsten georganiseerd.